"Δὲν ὑπήκουσα παρὰ εἰς μίαν ἰδέαν, νὰ φανῶ χρήσιμος εἰς τὸν πλησίον καὶ τὸν τόπο μου." ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ (29 Μαρτίου 1870 – 13 Οκτωβρίου 1904)

ΤΕΠΕΛΙΚΙΑ ( ΤΑΠΛΕΣ )


Κατασκευάζονται τεπελίκια ( τάπλες ) από χαλκό επαργυρωμένο μέ φύλλα ασημιού , αλπακά ( αρζαντό ) ,αλλά καί ασήμι,  γιά συλλόγους, παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα, αλλά καί μεμονωμένα. Τά σχέδια είναι όλα παραδοσιακά.


Δεν υπάρχουν σχόλια: