"Δὲν ὑπήκουσα παρὰ εἰς μίαν ἰδέαν, νὰ φανῶ χρήσιμος εἰς τὸν πλησίον καὶ τὸν τόπο μου." ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ (29 Μαρτίου 1870 – 13 Οκτωβρίου 1904)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣΟδηγίες για την Κατασκευή Καλουπιών Σιλικόνης.
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.
 
http://www.mercouris.gr/resins_for__elastic_molds_gr.html********************************


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΒΑΛΕΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ


Βρῆκα αὐτὸ τὸ καταπληκτικὸ site, ποὺ δείχνει βῆμα πρὸς βῆμα τὴν κατασκευὴ ξύλινου καβαλέτου ζωγραφικῆς .

Τὸ μόνο μειονέκτημά του, ὅτι εἶναι στὰ ἀγγλικά. Κατὰ τὰ ἄλλα εἶναι κατατοπιστικό.  

Πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την τοποθεσία.
Click on the link below to view the site.


http://www.scrapnframes.com/SITE_EN/PAINTINGS/pages_html/Easel_Making.html


--------------------------------------------------Αυτή είναι μια απλή κατασκευή καβαλέτου.

 Ελπίζω να είναι κατανοητή.


Το καδρόνι  είναι 2,5 χ 4,5
--------------------------------------------------

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΙΟΥ


ΥΛΙΚΑ


Χαρ­τό­νι ἀ­πὸ τὸ βι­βλι­ο­πω­λεῖ­ο δι­πλά­σιο σὲ πάχος ἀ­πὸ τὸ κα­νο­νι­κὸ δι­α­στά­σεις 70Χ50 εκ

Χαρ­τὶ γιὰ νά ‘’ν­τύ­σου­με­’’ τὸ κου­τί. ( Ὅ­τι χαρ­τὶ καὶ ὅ­τι χρῶ­μα θέ­λει ὁ κα­θέ­νας )

Κόλ­λα ἐ­πι­πλο­ποι­ί­ας ( Ἀ­τλα­κολ )Τὸ πρῶ­το πράγ­μα ποὺ πρέ­πει νὰ κά­νου­με εἶ­ναι νὰ ἀ­ραι­ώ­σου­με τὴν κόλ­λα μὲ ζε­στὸ νε­ρὸ καὶ νὰ γί­νει λί­γο πη­χτή. Μπο­ροῦ­με νὰ τὴν ἀ­ραι­ώ­σου­με μέ­σα σὲ ἕ­να πα­λιὸ βα­ζά­κι μὲ κα­λὸ κα­πά­κι. ( Κρα­τά­ει ἀρ­κε­τὸ και­ρό. )ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΜΕ


Τὸ μέ­γε­θος τοῦ κου­τιοῦ τὸ κά­νου­με ἀ­νά­λο­γα μὲ τὸ τί θέ­λου­με νὰ βά­λου­με μέ­σα.
Ἔ­γω θὰ κά­νω ἕ­να κου­τὶ γιὰ νὰ βά­λω μέ­σα μί­α εἰ­κό­να μὲ δι­α­στά­σεις 20Χ14 εκ.
Τὸ κά­τω μέ­ρος τοῦ κου­τιοῦ ποὺ θὰ μπεῖ ἡ εἰ­κό­να, θὰ γί­νει ἀ­νά­λο­γα μὲ τὶς δι­α­στά­σεις της. Συγ­κε­κρι­μέ­να:Ἂν ἡ δι­α­στά­σεις εἶ­ναι 20Χ14 ἐκ. θὰ προ­σθέ­σου­με ἐ­πι­πλέ­ον 1 ἐκ. στὸ ὕ­ψος καὶ στὸ πλά­τος. Δη­λα­δὴ θὰ γί­νει 21Χ15 εκ
Ἐπίσης θὰ πρέπει νὰ προσθέσουμε 3 ἐκ. γύρω γύρω γιὰ νὰ κάνουμε τὰ τοιχώματα τοῦ κουτιοῦ.

Τώρα γιὰ τὸ καπάκι, ἀπὸ τὶς διαστάσεις τοῦ  ἐσωτερικοῦ του κουτιοῦ, θὰ προσθέσουμε 0,5 τοῦ ἐκ, καὶ στὸ ὕψος καὶ στὸ πλάτος, ( 21,5Χ15.5 έκ. ) γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ κλείσει. Καὶ γύρω γύρω ἀντὶ γιὰ 3 ἐκ. θὰ τὸ κάνουμε 1,5 ἐκ γιὰ τὰ τοιχώματα τοῦ καπακιοῦ.  

Χαράζουμε ἁπαλὰ μὲ ἕνα κοπίδι πέρα γιὰ πέρα τὶς γραμμὲς ,γιὰ νὰ μπορέσει νὰ τσακίσει ὅταν θὰ χρειαστεῖ.
Ἀφοῦ κόψουμε τὶς γωνιές, μ’ἕνα ψιλὸ γυαλόχαρτο ἀγριεύουμε λίγο τὴν ἐπιφάνεια τοῦ χαρτονιοῦ καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ πιάσει ἡ κόλλα. ( Αὐτὸ τὸ κάνουμε καὶ στὸ κάτω μέρος καὶ στὸ καπάκι.)
Στὴ συνέχεια ἀλείφουμε μὲ κόλλα τὸ χαρτόνι ( Ὄχι τὸ χαρτὶ ) ἀπὸ τὴν μεριὰ ποὺ δὲν εἶναι χαραγμένο  καὶ τὸ κολλᾶμε ὅσο εἶναι ἀκόμη νωπό.
Ἀφοῦ τὸ κολλήσουμε, παίρνουμε ἕνα σίδερο ( νὰ ἔχει ζεσταθεῖ καλά. ) καὶ τὸ σιδερώνουμε μέχρι νὰ στεγνώσει τελείως ἡ κόλλα.

Ὅταν στεγνώσει κόβουμε τὰ περισσεύματα, τὸ γυρνᾶμε ἀπὸ τὴ μεριὰ ποὺ εἶναι χαραγμένο καὶ τσακίζουμε ὅλες τὶς πλευρές.
Ἀλείφουμε ὅλο τὸ ὑπόλοιπο ἐκτὸς ἀπὸ τὶς πλευρές, καὶ τὸ σιδερώνουμε γιὰ νὰ κολλήσει. 

Κόβουμε τὶς γωνιὲς τοῦ χαρτιοῦ , καὶ ἀφήνουμε  περιθώριο 1 ἐκ. ὅπως φαίνεται στὴν εἰκόνα.

Ἀφοῦ  κολλήσουμε ( βλ. εἴκ. ) κατ’αὐτὸν τὸν τρόπο ὅλες τὶς πλευρὲς τὸ σιδερώνουμε καλὰ.

Ἔπειτα κόβουμε τὶς τέσσερεις ἄκρες μέχρι τὸ χεῖλος τοῦ κουτιοῦ  γιὰ νὰ γυρίσει πρὸς τὰ μέσα. Τὸ ἀλείφουμε καὶ αὐτὸ μὲ κόλλα τὸ κολλᾶμε καὶ τὸ σιδερώνουμε καλά.

Ἡ διαδικασία εἶναι ἴδια καὶ στὰ δύο μέρη τοῦ κουτιού.
Ἐλπίζω νὰ βοήθησα, Ὅτι ἀπορία ἔχετε μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνήσετε μαζί μου μὲ e-mail.  

 **************************************************

download from here