"Δὲν ὑπήκουσα παρὰ εἰς μίαν ἰδέαν, νὰ φανῶ χρήσιμος εἰς τὸν πλησίον καὶ τὸν τόπο μου." ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ (29 Μαρτίου 1870 – 13 Οκτωβρίου 1904)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΜΩΔΙΕΣ

01 ΕΥΛΟΓΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ. ΑΝΤΙΦΩΝΟ Α' 
02 ΔΟΞΑ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΥΙΩ. ΑΝΤΙΦΩΝΟ Β'
03 ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΩ ΠΑΤΕΡΕΣ. ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
04 ΔΕΥΤΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΜΕΝ. ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ
05 ΘΕΟΠΡΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΙΣ ΣΚΗΤΗΝ ΗΝΘΗΣΕΝ. ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
06 ΩΣ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ. ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
07 ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. ΗΧΟΣ Β'
08 ΔΥΝΑΜΙΣ
09 ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ. ΗΧΟΣ Γ'
10 ΚΥΡΙΕΛΕΗΣΑΡΙΑ. ΗΧΟΣ Γ'
11 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΥΡΙΕ. ΗΧΟΣ Γ'
12 ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ. ΣΟΙ ΚΥΡΙΕ. ΑΜΗΝ. ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΣΟΥ
13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
14 ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ
15 ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ (ΑΡΓΑ). ΗΧΟΣ Γ'
16 ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ
17 ΤΕΡΡΙΡΕΜ
18 ΕΞΕΔΥΣΑΝ ΜΕ... ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
19 Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ... ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ..
20 ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ... ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΝ
21 ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ...
22 ΨΥΧΗ ΜΟΥ, ΨΥΧΗ ΜΟΥ... ΚΟΝΤΑΚΙΟ ΑΥΤΟΜΕΛΟ.
23 ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ... ΑΡΓΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ.
24 ΠΩΣ ΜΗ ΘΑΥΜΑΣΩΜΕΝ... ΔΟΞΑΣΤΟΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ.
25 ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΗΣ ΒΡΟΝΤΗΣ... ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ.